Zašto odabrati Poduzetničku zonu Ogulin?

Radovi u Poduzetničkoj zoni Ogulin

Poduzetnička zona Ogulin je idealno zemljopisno i prometno smještena u samom centru Republike Hrvatske.

Dobru prometnu povezanost zone čini položaj uz sam izlaz sa autoceste A1 Zagreb – Split, magistralnu željezničku prugu Zagreb - Rijeka te mala udaljenosti od glavnih gospodarskih, političkih i prometnih središta Republike Hrvatske i susjednih zemalja.

Zona je prostorno smještena na ravničarskom zemljištu koje je dobro infrastrukturno opremljeno. Zemljište koje se nudi na prodaju površine je od 3000 m2 do 165500 m2 i opremljeno je cestovnom, vodovodnom i infrastrukturom elektroopskrbe.

Cijena zemljišta iznosi 8,00 Eura za 1 m2 uz mogućnost obročne otplate.

Predviđena je dodatna olakšica za investitore i poticaj za zapošljavanje radnika sa područja nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave u Ogulinu u vidu beskamatnog povrata dijela kupoprodajne cijene, ovisno o broju novozaposlenih radnika na području poduzetničke zone u novootvorenim proizvodnim i drugim pogonima u poduzetničkoj zoni.

Za investitore gradnje proizvodnih i drugih pogona u poduzetničkoj zoni predviđeno je oslobađanje od plaćanja propisanog komunalnog doprinosa u cijelosti i umanjenje plaćanja propisane komunalne naknade.

Blizina Grada Ogulina sa svim ljudskim i gospodarskim potencijalom te razvijenim društvenim i urbanim standardima predstavlja značajan doprinos vašem i našem projektu.

Udaljenost od većih gradova

Karta Republike Hrvatske

Tražilica:

Novosti:

15. 04. 2016. - Zaključen je ugovor s slovenskim društvom Proelite d.o.o.

U uredu gradonačelnika dana 15. 04. 2016. godine zaključen je ugovor o osnivanju prava građenja između Grada Ogulina i slovenskog društva Proelite d.o.o. iz Ljubljane.
Pravo građenja je osnovano na zemljištu veličine 49978 m2 na rok od 15 godina uz naknadu od 0,10 Eura godišnje po kvadratnom metru zemljišta.
Investitor iz Republike Slovenije planira u Poduzetničkoj zoni u Ogulinu izgraditi u prvoj fazi tvornicu peleta, u drugoj fazi pilanu i u zadnjoj fazi tvornicu drvenih elemenata, odnosno drvenih modularnih kuća.
Prvi građevinski radovi su planirani već ove godine, a početak proizvodnje peleta već u 2017. godini uz zapošljavanje do 70 radnika.
Početna vrijednost investicija iznosi 5 milijuna Eura.

22. 03. 2016. - Prihvaćena ponuda slovenskog društva Proelite d.o.o.

17. 03. 2015. prihvaćena ponuda slovenskog društva Proelite d.o.o. iz Ljubljane za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni u Ogulinu

Gradsko vijeće Grada Ogulina je na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2016. godine prihvatilo ponudu slovenskog društva Proelite d.o.o. iz Ljubljane za osnivanje prava građenja na parceli Z - 39, površine 49978 m2 u Poduzetničkoj zoni u Ogulinu,.
Slovensko društvo Proelite d.o.o. ima namjeru u 2016. godini osnovati hrvatsko trgovačko društvo, ishoditi građevinsku dozvolu te početi radove na projektu, faza I. i to: izgradnja parkirališta, deponije za trupce, objekata ureda, objekata strojarske radione, skladišta za drveni pelet, proizvodne hale te dobavi opreme za proizvodnju drvenih peleta, a u 2017. godini početak proizvodnje.
Nakon toga planiraju nastavljanje izvođenja projekta sa početkom radova na fazi II. i to na izgradnji objekata te dobavi opreme za pilanu, kotlaru, sušare, proizvodnju finalnih proizvoda i skladišta.
U III. fazi projekta predviđena je proizvodnja drvenih moduliranih kuća.
Ukupan predviđeni broj zaposlenih u proizvodnom pogonu je više od 75 radnika nakon završetka svih faza ovog projekta.

Reference:

Poduzeća koja već rade u poduzetničkoj zoni

Semmelrock

Og Grafika