Zašto odabrati Poduzetničku zonu Ogulin?

Radovi u Poduzetničkoj zoni Ogulin

Poduzetnička zona Ogulin je idealno zemljopisno i prometno smještena u samom centru Republike Hrvatske.

Dobru prometnu povezanost zone čini položaj uz sam izlaz sa autoceste A1 Zagreb – Split, magistralnu željezničku prugu Zagreb - Rijeka te mala udaljenosti od glavnih gospodarskih, političkih i prometnih središta Republike Hrvatske i susjednih zemalja.

Zona je prostorno smještena na ravničarskom zemljištu koje je dobro infrastrukturno opremljeno. Zemljište koje se nudi na prodaju površine je od 3000 m2 do 165500 m2 i opremljeno je cestovnom, vodovodnom i infrastrukturom elektroopskrbe.

Cijena zemljišta iznosi 8,00 Eura za 1 m2 uz mogućnost obročne otplate.

Predviđena je dodatna olakšica za investitore i poticaj za zapošljavanje radnika sa područja nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave u Ogulinu u vidu beskamatnog povrata dijela kupoprodajne cijene, ovisno o broju novozaposlenih radnika na području poduzetničke zone u novootvorenim proizvodnim i drugim pogonima u poduzetničkoj zoni.

Za investitore gradnje proizvodnih i drugih pogona u poduzetničkoj zoni predviđeno je oslobađanje od plaćanja propisanog komunalnog doprinosa u cijelosti i umanjenje plaćanja propisane komunalne naknade.

Blizina Grada Ogulina sa svim ljudskim i gospodarskim potencijalom te razvijenim društvenim i urbanim standardima predstavlja značajan doprinos vašem i našem projektu.

Udaljenost od većih gradova

Karta Republike Hrvatske

Tražilica:

Novosti:

27. 09. 2011. - PROGRAM CERTIFIKACIJE REGIJA ZA ULAGANJA - ICPR

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je uz podršku programa CARDS Europske komisije razvilo program „Certificiranja regija za ulaganja“ – ICPR u cilju upoznavanje ulagača sa svim mogućnostima poslovanja na pojedinoj lokaciji. 

Sposobnost uspješnog privlačenja međunarodnih ulaganja predstavlja izrazito konkurentsku djelatnost u čitavom svijetu i ovisi ne samo o makroekonomskim uvjetima u Hrvatskoj, nego i o sposobnostima županije i lokalne zajednice da ponude atraktivne uvjete potencijalnim ulagačima.

U – IPA projekt „Razvoj investicijskog okruženja“ nastavak je ICPR programa te kroz „Napredni imovinski standard“ donosi osnovu za daljnje proaktivno privlačenje inozemnih izravnih ulaganja - FDI. Realizacija ovog standarda omogućava informiranje i vođenje ulagača kroz sve procese, od ugovaranja nekretnina do ishođenja dozvola za gradnju i obavljanje djelatnosti.

Završna konferencija projekta „Razvitak investicijskog okruženja“ održana je 26. rujna u Regent Esplanade Hotel  u Zagrebu u nazočnosti potpredsjednika vlade Republike Hrvatske g. Domagoja Miloševića, šefa delegacije EU u Republici Hrvatskoj g. Paula Vandorena te veleposlanika akreditiranih u RH.

Svečano su dodijeljeni certifikati predstavnicima dvanaest županija koje su uspješno provele IPA projekt Razvoj investicijskog okruženja, kao i članovima stručnih timova.

U okviru Karlovačke županije Poduzetnička zona Ogulin obuhvaćena je ovim projektom te je temeljem pripremljenih dokumenata:
        - baza podataka
        - strategija razvoja
        - marketinški plan
uspješno završila cjelokupnu proceduru i provjeru stručnog tima MINGORP-a i EU.
             
Time su u Karlovačkoj županiji stvoreni uvjeti brže realizacije inozemnih investicija , pri čemu formiranje One Stop Service Centar u Razvojnoj agenciji predstavlja prvi korak realizacije ovog projekta.

Reference:

Poduzeća koja već rade u poduzetničkoj zoni

Semmelrock

Og Grafika