Zašto odabrati Poduzetničku zonu Ogulin?

Radovi u Poduzetničkoj zoni Ogulin

Poduzetnička zona Ogulin je idealno zemljopisno i prometno smještena u samom centru Republike Hrvatske.

Dobru prometnu povezanost zone čini položaj uz sam izlaz sa autoceste A1 Zagreb – Split, magistralnu željezničku prugu Zagreb - Rijeka te mala udaljenosti od glavnih gospodarskih, političkih i prometnih središta Republike Hrvatske i susjednih zemalja.

Zona je prostorno smještena na ravničarskom zemljištu koje je dobro infrastrukturno opremljeno. Zemljište koje se nudi na prodaju površine je od 3000 m2 do 165500 m2 i opremljeno je cestovnom, vodovodnom i infrastrukturom elektroopskrbe.

Cijena zemljišta iznosi 8,00 Eura za 1 m2 uz mogućnost obročne otplate.

Predviđena je dodatna olakšica za investitore i poticaj za zapošljavanje radnika sa područja nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave u Ogulinu u vidu beskamatnog povrata dijela kupoprodajne cijene, ovisno o broju novozaposlenih radnika na području poduzetničke zone u novootvorenim proizvodnim i drugim pogonima u poduzetničkoj zoni.

Za investitore gradnje proizvodnih i drugih pogona u poduzetničkoj zoni predviđeno je oslobađanje od plaćanja propisanog komunalnog doprinosa u cijelosti i umanjenje plaćanja propisane komunalne naknade.

Blizina Grada Ogulina sa svim ljudskim i gospodarskim potencijalom te razvijenim društvenim i urbanim standardima predstavlja značajan doprinos vašem i našem projektu.

Udaljenost od većih gradova

Karta Republike Hrvatske

Tražilica:

Novosti:

06. 03. 2012. - POTPIS UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA

Dana 06. ožujka, 2012. godine u uredu gradonačelnika grada Ogulina g. Nikole Magdića svečano je potpisan Ugovor o kupoprodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin.    Odlukom Gradskog vijeća grada Ogulina od 20. prosinca, 2011. godine prihvaćen je zahtjev AQUAPROMET d.o.o. Zagreb o obročnoj otplati kupoprodajne cijene nekretnina u iznosu 240.384,00 EUR na rok od dvije godine sa 24 jednaka obroka. Osiguranje plaćanja svih obroka kupoprodajne cijene izvršiti će se temeljem Ugovora o bankarskoj garanciji koju kupac kao Nalogodavac zaključuje sa Zagrebačkom bankom d.d.

Odredbama Ugovora regulirana je uknjižba prava vlasništva, obaveze kupca o pokretanju gospodarske aktivnosti kao i pravo prodavatelja na eventualni raskid Ugovora sa pravom nazadkupnje ili prvokupa predmeta kupoprodaje.

Prema dostavljenom poslovnom planu AQUAPROMET d.o.o. Zagreb planira na površini 30.048 m2 otvoriti veliki prodajni i konsignacioni centar za svu robu koja se koristi u vodoopskrbnim i kanalizacijskim sustavima koji pokriva potrebe čitave Hrvatske i zemalja u okruženju. Investiciju namjerava provesti u tri faze sa mogućnošću zapošljavanja 25 – 30 ljudi. Tijekom 2012. godine planirana je izrada glavnog i izvedbenog projekta, dobivanje građevinske dozvole, podizanje ograde i priprema terena te fazno izvođenje planirane gradnje.

Reference:

Poduzeća koja već rade u poduzetničkoj zoni

Semmelrock

Og Grafika