Zašto odabrati Poduzetničku zonu Ogulin?

Radovi u Poduzetničkoj zoni Ogulin

Poduzetnička zona Ogulin je idealno zemljopisno i prometno smještena u samom centru Republike Hrvatske.

Dobru prometnu povezanost zone čini položaj uz sam izlaz sa autoceste A1 Zagreb – Split, magistralnu željezničku prugu Zagreb - Rijeka te mala udaljenosti od glavnih gospodarskih, političkih i prometnih središta Republike Hrvatske i susjednih zemalja.

Zona je prostorno smještena na ravničarskom zemljištu koje je dobro infrastrukturno opremljeno. Zemljište koje se nudi na prodaju površine je od 3000 m2 do 165500 m2 i opremljeno je cestovnom, vodovodnom i infrastrukturom elektroopskrbe.

Cijena zemljišta iznosi 8,00 Eura za 1 m2 uz mogućnost obročne otplate.

Predviđena je dodatna olakšica za investitore i poticaj za zapošljavanje radnika sa područja nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave u Ogulinu u vidu beskamatnog povrata dijela kupoprodajne cijene, ovisno o broju novozaposlenih radnika na području poduzetničke zone u novootvorenim proizvodnim i drugim pogonima u poduzetničkoj zoni.

Za investitore gradnje proizvodnih i drugih pogona u poduzetničkoj zoni predviđeno je oslobađanje od plaćanja propisanog komunalnog doprinosa u cijelosti i umanjenje plaćanja propisane komunalne naknade.

Blizina Grada Ogulina sa svim ljudskim i gospodarskim potencijalom te razvijenim društvenim i urbanim standardima predstavlja značajan doprinos vašem i našem projektu.

Udaljenost od većih gradova

Karta Republike Hrvatske

Tražilica:

Novosti:

14. 11. 2012. - POTPIS UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE

Gradonačelnik Grada Ogulina g. Nikola Magdić potpisao je dana 13. studenoga 2012. godine Ugovor o kupoprodaji nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ogulin s firmom Reneteh Ogulin d.o.o. Odlukom Gradskog vijeća grada Ogulina od 22. studenoga 2011. godine prihvaćena je ponuda kupca Reneteh Ogulin d.o.o. za zemljišnu parcelu površine 18.881 m2 u vrijednosti 151.686,70 EUR-a. Kupoprodajna cijena je plativa u kunskoj protuvrijednosti na dan plaćanja cjelokupnog iznosa u roku 60 dana od potpisa Ugovora.

Kupac najavljuje izgradnju kogeneracijske energane koja koristi obnovljivi izvor energije, šumsku biomasu i ogrjevno drvo, prema Ugovoru sa Hrvatskim šumama kao i isporuku od manjih dobavljača i pilana. Proizvedena električna energija snage 4,9 MW predaje se u distribucijski sustav HEP-a,  oko 10 MW toplinske energije planira se koristiti u vlastitom pogonu, okolnim gospodarskim subjektima, a razmatra se mogućnost razvoja projekta izgradnje staklenika za hidroponski uzgoj povrća i drugih toplinskih konzumenata. Za ove projekte kupac planira javljanje na natječaj za kupovinu dodatnih količina zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ogulin.

Reference:

Poduzeća koja već rade u poduzetničkoj zoni

Semmelrock

Og Grafika