Zašto odabrati Poduzetničku zonu Ogulin?

Radovi u Poduzetničkoj zoni Ogulin

Poduzetnička zona Ogulin je idealno zemljopisno i prometno smještena u samom centru Republike Hrvatske.

Dobru prometnu povezanost zone čini položaj uz sam izlaz sa autoceste A1 Zagreb – Split, magistralnu željezničku prugu Zagreb - Rijeka te mala udaljenosti od glavnih gospodarskih, političkih i prometnih središta Republike Hrvatske i susjednih zemalja.

Zona je prostorno smještena na ravničarskom zemljištu koje je dobro infrastrukturno opremljeno. Zemljište koje se nudi na prodaju površine je od 3000 m2 do 165500 m2 i opremljeno je cestovnom, vodovodnom i infrastrukturom elektroopskrbe.

Cijena zemljišta iznosi 8,00 Eura za 1 m2 uz mogućnost obročne otplate.

Predviđena je dodatna olakšica za investitore i poticaj za zapošljavanje radnika sa područja nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave u Ogulinu u vidu beskamatnog povrata dijela kupoprodajne cijene, ovisno o broju novozaposlenih radnika na području poduzetničke zone u novootvorenim proizvodnim i drugim pogonima u poduzetničkoj zoni.

Za investitore gradnje proizvodnih i drugih pogona u poduzetničkoj zoni predviđeno je oslobađanje od plaćanja propisanog komunalnog doprinosa u cijelosti i umanjenje plaćanja propisane komunalne naknade.

Blizina Grada Ogulina sa svim ljudskim i gospodarskim potencijalom te razvijenim društvenim i urbanim standardima predstavlja značajan doprinos vašem i našem projektu.

Udaljenost od većih gradova

Karta Republike Hrvatske

Tražilica:

Novosti:

23. 11. 2012. - PRIHVAT PONUDE PLINACRO d.o.o. ZAGREB

Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj dana 20. studenoga 2012. godine donijelo je Odluku o prihvatu ponude Plinacro d.o.o. Zagreb za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin.

Ponuditelju je odobrena kupovina nekretnina privremenih oznaka Z-31 i Z-32 ukupne površine 7.120 m2 u vrijednosti 56.960.00 EUR-a plativo u kunskoj protuvrijednosti.

Plinacro d.o.o. Zagreb je operator plinskog transportnog sustava i nositelj izgradnje istog za RH , u 100 % vlasništvu RH. U svrhu potpune plinofikacije RH usvojen je plan razvoja, izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava, a za sjedište poslovne jedinice Lika izabran je grad Ogulin. Investitor planira na odobrenoj lokaciji u Poduzetničkoj zoni Ogulin izgraditi poslovni objekt sa uredskim, radioničkim, skladišnim i garažnim prostorom radi nadzora servisa i upravljanja ovom dionicom magistralnog plinovoda. Realizaciju ovog projekta Plinacro d.o.o. planira vlastitim sredstvima sa rokom izgradnje 10 mjeseci i zapošljavanjem do 10 djelatnika.

Reference:

Poduzeća koja već rade u poduzetničkoj zoni

Semmelrock

Og Grafika