Novosti

10. 06. 2013. - DALJNJA IZGRADNJA PODUZETNIČKE ZONE U OGULINU SREDSTVIMA EU FONDOVA

Gradonačelnik Grada Ogulina g. Jure Turković na početku svog mandata potpisao je projektni prijedlog za dobivanje bespovratnih sredstava za gradnju komunalne i prometne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni u Ogulinu. 

Opširnije

23. 11. 2012. - PRIHVAT PONUDE PLINACRO d.o.o. ZAGREB

Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj dana 20. studenoga 2012. godine donijelo je Odluku o prihvatu ponude Plinacro d.o.o. Zagreb za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin.

Opširnije

14. 11. 2012. - POTPIS UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE

Gradonačelnik Grada Ogulina g. Nikola Magdić potpisao je dana 13. studenoga 2012. godine Ugovor o kupoprodaji nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ogulin s firmom Reneteh Ogulin d.o.o. Odlukom Gradskog vijeća grada Ogulina od 22. studenoga 2011. godine prihvaćena je ponuda kupca Reneteh Ogulin d.o.o. za zemljišnu parcelu površine 18.881 m2 u vrijednosti 151.686,70 EUR-a. Kupoprodajna cijena je plativa u kunskoj protuvrijednosti na dan plaćanja cjelokupnog iznosa u roku 60 dana od potpisa Ugovora.

Opširnije

29. 06. 2012. - RASPISIVANJE JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA

Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj dana 29. lipnja 2012. god. donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni u Ogulinu. Na prodaju su ponuđene nekretnine privremenih zemljišnih oznaka ukupne površine 253.990 m2  sukladno Odluci o uvjetima i cijeni prodaje nekretnina u Poduzetničkoj zoni u Ogulinu (GKŽ br. 08/10 i 08/11). Natječaj je objavljen u javnoj tiskovini Večernji list, oglasnoj ploči Grada Ogulina, web stranicama Grada Ogulina i Poduzetničke zone Ogulin d.o.o. i traje do prodaje svih građevinskih čestica. Otvaranje prispjelih ponuda vrši se jednom mjesečno pred Povjerenstvom koje imenuje gradonačelnik Grada Ogulina, a Odluke o prihvatu Ponude donosi gradsko vijeće Grada Ogulina.

23. 04. 2012. - PREDSTAVLJANJE PODUZETNIČKE ZONE OGULIN - REXPO ZAGREB 2012

U Zagrebu je od 19. – 20. 04.2012. godine održan  Međunarodni sajam investicijskih projekata i komercijalnih nekretnina za jadransku regiju REXPO Zagreb 2012 namijenjen investitorima, developerima, konzultantima, arhitektima, projektantima, izvođačima, predstavnicima državnih agencija, gradova i županija te svim ostalim sudionicima investicijskih projekata . Cilj sajma je bio predstavljanje Republike Hrvatske i posebno jadranske regije kao atraktivne ulagačke destinacije, a kroz panel rasprave i radionice razmotrene su aktualne teme u području investicija.

Opširnije

06. 03. 2012. - POTPIS UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA

Dana 06. ožujka, 2012. godine u uredu gradonačelnika grada Ogulina g. Nikole Magdića svečano je potpisan Ugovor o kupoprodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin.    Odlukom Gradskog vijeća grada Ogulina od 20. prosinca, 2011. godine prihvaćen je zahtjev AQUAPROMET d.o.o. Zagreb o obročnoj otplati kupoprodajne cijene nekretnina u iznosu 240.384,00 EUR na rok od dvije godine sa 24 jednaka obroka. Osiguranje plaćanja svih obroka kupoprodajne cijene izvršiti će se temeljem Ugovora o bankarskoj garanciji koju kupac kao Nalogodavac zaključuje sa Zagrebačkom bankom d.d.

Opširnije

27. 12. 2011. - NATJEČAJ za imenovanje DIREKTORA DRUŠTVA PODUZETNIČKA ZONA OGULIN d.o.o.

Tekst natječaja pogledajte ovdje

27. 09. 2011. - PROGRAM CERTIFIKACIJE REGIJA ZA ULAGANJA - ICPR

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je uz podršku programa CARDS Europske komisije razvilo program „Certificiranja regija za ulaganja“ – ICPR u cilju upoznavanje ulagača sa svim mogućnostima poslovanja na pojedinoj lokaciji. 

Opširnije

30. 09. 2010. - Odluka Gradskog vijeća o prihvaćanju ugovora sa HEP-om

Dana 24. rujna 2010. godine Gradsko vijeće Grada Ogulina donijelo je Odluku o prihvaćanju ugovora sa HEP-om i davanju suglasnosti za prodaju nekretnine.

Opširnije

08. 04. 2010. - JAVNA NABAVA

NAPOMENA VEZANA UZ ČLANAK 5.c ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN br. 110/07, 125/08)

Temeljem članka 5. C Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07, 125/08) obavještavamo da Poduzetnička zona Ogulin d.o.o. nema gospodarskih subjekata s kojima kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

<< Novije 1 2 3 Starije>>

Tražilica:

Reference:

Poduzeća koja već rade u poduzetničkoj zoni

Semmelrock

Og Grafika