Novosti

14. 11. 2012. - POTPIS UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE

Gradonačelnik Grada Ogulina g. Nikola Magdić potpisao je dana 13. studenoga 2012. godine Ugovor o kupoprodaji nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ogulin s firmom Reneteh Ogulin d.o.o. Odlukom Gradskog vijeća grada Ogulina od 22. studenoga 2011. godine prihvaćena je ponuda kupca Reneteh Ogulin d.o.o. za zemljišnu parcelu površine 18.881 m2 u vrijednosti 151.686,70 EUR-a. Kupoprodajna cijena je plativa u kunskoj protuvrijednosti na dan plaćanja cjelokupnog iznosa u roku 60 dana od potpisa Ugovora.

Kupac najavljuje izgradnju kogeneracijske energane koja koristi obnovljivi izvor energije, šumsku biomasu i ogrjevno drvo, prema Ugovoru sa Hrvatskim šumama kao i isporuku od manjih dobavljača i pilana. Proizvedena električna energija snage 4,9 MW predaje se u distribucijski sustav HEP-a,  oko 10 MW toplinske energije planira se koristiti u vlastitom pogonu, okolnim gospodarskim subjektima, a razmatra se mogućnost razvoja projekta izgradnje staklenika za hidroponski uzgoj povrća i drugih toplinskih konzumenata. Za ove projekte kupac planira javljanje na natječaj za kupovinu dodatnih količina zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ogulin.

Tražilica:

Reference:

Poduzeća koja već rade u poduzetničkoj zoni

Semmelrock

Og Grafika