Novosti

10. 06. 2013. - DALJNJA IZGRADNJA PODUZETNIČKE ZONE U OGULINU SREDSTVIMA EU FONDOVA

Gradonačelnik Grada Ogulina g. Jure Turković na početku svog mandata potpisao je projektni prijedlog za dobivanje bespovratnih sredstava za gradnju komunalne i prometne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni u Ogulinu. 

Prijava je izvršena temeljem objavljenog natječaja IPA III C iz programa EU namijenjenog jačanju gospodarske konkurentnosti, poticanju razvoja i rasta poduzetništva i stvaranju boljih uvjeta poslovanja i potpore malim srednjim poduzetnicima. Projektnim prijedlogom obuhvaćeni su građevinski radovi i oprema izgradnje cjelokupnog sustava odvodnje, završetak prometnica sa asfaltiranjem te obnova i puštanje u rad bioprečistaća otpadnih voda. Planirane su i posebne aktivnosti na povećanju razine znanja i konkurentnosti poduzetnika, edukacija nezaposlenih te promocijske aktivnosti za privlačenje domaćih i stranih ulagača.  Ukupna ulaganja ovog projektnog prijedloga iznose oko 10.000.000 kn po svim osnovama , a učešće EU –fonda iznosi do 1.000.000 EUR-a , sa rokom izvođenja predviđenih aktivnosti do 18 mjeseci.

Grad Ogulin, kao predlagatelj i nositelj uključuje sve svoje resurse u realizaciju projekta uključivo sufinanciranje dijela aktivnosti te formiranje projektnog tima za provođenje i kontrolu planiranih aktivnosti. Poduzetnička zona Ogulin d.o.o. kao  supredlagatelj pripremila je svu tehničku dokumentaciju i direktno je uključena u proces izvođenja projekta kroz koordinaciju građenja, administrativno praćenje, javnu nabavu, promociju i podršku poduzetnicima sukladno usvojenom marketinškom strategijom.

Kvalitetnu potporu pripreme i provedbe ovog projekta pruža Razvojna agencija Karlovačke županije Karla d.o.o. sa iskustvom na izradi aplikacija za strukturne i kohezijske EU fondove, implementaciji EU projekata  i programima edukacije i poslovnih savjetovanja. U svojstvu suradnika u projekt su uključeni HGK- Županijska komora Karlovac i HZZ- Područni ured Karlovac koji će svojim kapacitetima,  iskustvom i bazom podataka pružati relevantne usluge koje pridonose kvalitetnoj provedbi zadanih ciljeva projekta.

Realizacija ovog zahvata predstavlja značajni doprinos završetku infrastrukturne opremljenosti Poduzetničke zone u Ogulinu, a time unapređenje uvjeta za razvoj poduzetništva, prihvat i podršku potencijalnim ulagačima. Gospodarski razvoj lokalne zajednice i regije time dobiva dodatni impuls , a prije svega  se očekuje smanjenje nezaposlenosti i porast životnog standarda stanovništva.
Ogulin, 10. lipnja 2013.

Tražilica:

Reference:

Poduzeća koja već rade u poduzetničkoj zoni

Semmelrock

Og Grafika