Novosti

19. 09. 2013. - Potpisan ugovor o kupoprodaji nekretnina

U Uredu gradonačelnika Ogulina gosp. Jure Turkovića potpisan je 18. rujna 2013. Ugovor o kupoprodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin, između Grada Ogulina i firme Plinacro d.o.o. Zagreb.  

Odlukom Gradskog vijeća Grada Ogulina od 20. studenog 2012. godine prihvaćena je Ponuda kupca Plinacro d.o.o. za zemljišne parcele privremenih oznaka Z – 31 i Z – 32, ukupne površine 7.120 m2 u vrijednosti 56.960 EUR-a.


 
Kupoprodajna cijena je plativa u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja cjelokupnog iznosa u roku od 60 dana od zaključenja Ugovora.
 Potpisan ugovor o kupoprodaji nekretnina.
 

Plinacro d.o.o. Zagreb je operator transportnog sustava prirodnog plina u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske i namjerava osnovati poslovnu jedinicu sa sjedištem u Ogulinu. Investitor namjerava radi izgradnje i održavanja plinovodnog sustava Like i Dalmacije izgraditi poslovni objekt sa radioničkim, uredskim i skladišnim prostorom za opremu i vozila te planira zapošljavanje 8 – 10 djelatnika. Kako je ranije proveden geodetski elaborat parcelacije u katastru i vlasničkim knjigama u tijeku je izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole, a potom slijedi brza izgradnja planiranih sadržaja. 

Tražilica:

Reference:

Poduzeća koja već rade u poduzetničkoj zoni

Semmelrock

Og Grafika