Novosti

04. 12. 2013. - PRIHVAĆENA PONUDA TRGOVAČKOG DRUŠTVA OTOČKI VRTOVI D.O.O. ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA

Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj dana 21. studenoga 2013. godine  donijelo je Odluku o prihvatu ponude trgovačkog društva Otočki vrtovi d.o.o. za osnivanje prava građenja na nekretninama privremenih oznaka Z – 33, površine 51113 m² i Z – 34, površine 48887 m² u K.O. Otok Oštarijski.

Ponuditelj je sukladno natječaju ponudio naknadu za osnivanje prava građenja u iznosu od 0,10 Eura godišnje za 1 m2 zemljišta, što za buduću građevinsku česticu površine 100000 m2 iznosi ukupno 10.000,00 Eura godišnje u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan plaćanja, na rok od 15 godina od dana zaključenja ugovora o osnivanju prava građenja.

Ranije prihvačeni investitor Reneteh Ogulin d.o.o. koji razvija projekt izgradnje kogeneracijske energane na biomasu osnovao je firmu kćer Otočki vrtovi d.o.o. Ogulin radi plasmana viška toplinske energije u stakleničku proizvodnju hidroponskog uzgoja rajčica.

Projektom je predviđena izgradnja staklenika površine 6 ha, sa uzgojem u grijanom prostoru na supstratu, dovodom vode i hranjivih otopina putem cijevnog sustava te berbom rajčica od ožujka do studenog. Planiran je  prinos od 35 – 70 kg / m2 , a svi procesi proizvodnje kontrolirani su  centralnim upravljačkim sustavom,  putem senzora i računala.

Ukupna potreba vode od 60.000 m3 /g pokriva se iz lagune za prikupljanje kišnice, a eventualne dodatne potrebe iz vodovodne mreže i zahvata akumulacije Mrežnice te iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Ogulina (nakon biološko bakterijskih provjera).

Planirana ulaganja u ovaj projekt iznose 7.300.000 EUR-a sa predviđenim vijekom trajanja 15 godina i povratom ukupnog ulaganja za 8,5 godina.

Pored evidentne koristi za lokalnu zajednicu u oba najavljena projekta zaposliti će se preko 50 ljudi, a staklenička proizvodnja ovog projekta smanjila bi za 1 /4 količinu sadašnjeg uvoza rajčice u RH. 

Tražilica:

Reference:

Poduzeća koja već rade u poduzetničkoj zoni

Semmelrock

Og Grafika